Aktuální změny v ČSN EN ISO 9712

Byla vydána nová verze normy ČSN EN ISO 9712 s platnou účinností od října 2022, která nahrazuje ČSN EN ISO 9712 ze září 2022. Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou následující:

 • – Vyjasnění odpovědností certifikačního orgánu, pověřeného kvalifikačního orgánu, zkušebního střediska a zaměstnavatele,
 • – doplněny a revidovány definice,
 • – vymezeny odpovědnosti zkoušejících a rozhodčích,
 • – revidovány požadavky na dobu trvání odborné přípravy a praxe v průmyslu,
 • – revidovány požadavky na dobu trvání odborné přípravy a praxe průmyslu,
 • – upraveny požadavky na zkoušení zrakové ostrosti,
 • – revidovány požadavky na zkoušky,
 • – zahrnuta možnosti použití psychometrického procesu podle uvážení certifikačního orgánu,
 • – revidovány požadavky na certifikační dokumenty,
 • – revidovány požadavky na podmínky certifikace,
 • – revidován strukturovaný kreditní systém pro recertifikaci stupně 3,
 • – zahrnuta nová příloha F pro techniky,
 • – zahrnuta nová příloha G pro psychometrické zásady,
 • – další drobné technické a redakční změny.