Konstrukční řešení ocelové lávky,

která vytvořila z obou budov banky symbolický celek

autoři: 

publikováno: 

Odkaz na celý článek: https://konstrukce.cz/vyroba-a-montaz-konstrukci/konstrukcni-reseni-ocelove-lavky-ktera-vytvorila-z-obou-budov-banky-symbolicky-celek-256

Od října 2018 do léta roku 2019 jsme se také významnou měrou podíleli na výstavbě Lávky ČSOB – Radlická v Praze od prvopočátku výroby a výstavby jako inspekční svářečský dozor generálního dodavatele díla HOCHTIEF CZ. Vložené důvěry ze strany generálního dodavatele si velice vážíme a myslíme si oboustranná spolupráce byla na velmi vysoké úrovni.

Lávka mezi budovami NHQ a SHQ ČSOB v Praze-Radlicích byla navržena jako komunikační spojnice pro pěší mezi původní budovou NHQ, která se nachází severně od ulice Radlické, a novou budovou SHQ, která byla vybudována na jih od této ulice. Překlenutí této velmi frekventované pozemní komunikace umožňuje nejen vytvořit z obou budov jeden symbiotický celek, ale poskytuje i zaměstnancům pracujícím v budově SHQ efektivní a bezpečný příchod od stanice metra či zastávky tramvaje aniž by byli nuceni překonávat tuto dopravní tepnu podchodem a následně se po schodech přesouvat do ulice Výmolova a hlavním vstupem do SHQ. Lávka není veřejná a slouží tedy pouze jako spojnice obou budov pro zaměstnance a hosty ČSOB.

HLAVNÍ ÚČASTNÍCI PŘÍPRAVY A REALIZACE LÁVKY

  • Investor: Radlice Rozvojová, a. s.
  • Projekt STSII, DÚR + DSP: AED project, a. s. (GP), EXCON, a. s. (OK), Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. (BK), Chalupa Architekti
  • Projekt DPS: Link Projekt s. r. o. + OKF s. r. o.
  • Generální dodavatel: Hochtief CZ, a. s.
  • European Welding Institute s.r.o. – inspekční a svářečský dozor HOCHTIEF CZ
  • Dodavatel OK lávky, VD OK, postup montáže: EXCON, a. s.
  • Výroba OK lávky: DT Mostárna, a. s.
  • Montáž OK: Hutní montáže, a. s.

Pár fotografií si můžete prohlédnout níže v galerii a celý článek od konstruktérů Lávky je viz. odkaz výše.

 

Svařování zdar!

Tým European Welding Institute