Úroveň znalostí, dovedností a kompetencí dosažená pro každou úroveň kvalifikace a jejich korelace s ISO 14731

IWE/EWE – znalosti, kompetence a management

Kandidát, který absolvuje školení IWE v rámci tohoto programu, by měl získat pokročilé znalosti a úplné poznatky o aplikaci svařovací techniky.

Musí mít pokročilé schopnosti a dovednosti na úrovni, která je požadována v oblasti svářečské technologie, která demonstruje:
• technologické zvládnutí a potřebné inovace
• schopnost řešit komplexní a nepředvídatelné problémy na vysoké úrovni
• schopnost řídit složité technické a odborné činnosti nebo projekty související se svařovacími aplikacemi
• převzetí odpovědnosti za rozhodování v nepředvídatelném pracovním či studijním kontextu
• převzetí odpovědnosti za řízení profesního rozvoje jednotlivců a skupin

IWT/EWT – znalosti, kompetence a management

Kandidát, který absolvuje výcvik v rámci tohoto programu, by měl získat obecné znalosti a pochopení aplikace svařovací techniky.
Má znalosti a kompetence na úrovni, která je nutná v oblasti svařovacích technologií, která demonstruje:
• schopnost řešit komplexní problémy na nízké úrovni
• schopnost detailně řídit aplikace svařování a související odborné činnosti nebo projekty
• převzetí odpovědnosti za rozhodování v komplexní práci nebo studijním kontextu nízké úrovně
• převzetí odpovědnosti za definování úkolů svařování a souvisejícího personálu
• schopnost řídit profesní rozvoj jednotlivců a skupin

 

IWS/EWS – znalosti, kompetence a management

Kandidát, který absolvuje školení IWS v rámci tohoto programu, by měl získat specializované a věcné znalosti v oblasti svařovacích
technologií.
Má znalosti a kompetence na úrovni, která je nutná v oblasti svařovacích technologií, která demonstruje:
• schopnost vyvíjet řešení společných / pravidelných problémů
• schopnost řídit a kontrolovat běžné nebo standardní svařovací aplikace a související odborné činnosti
• převzetí odpovědnosti za rozhodování v běžné nebo standardní práci
• převzetí odpovědnosti za dohled nad úkoly svařování a souvisejícími pracovníky.

IWP/EWP – znalosti, kompetence a management

Kandidát, který absolvuje výuku IWP v rámci tohoto programu, by měl získat základní znalosti v oblasti svařovacích technologií.
Má znalosti a kompetence na úrovni, která je nutná v oblasti svařovacích technologií, která demonstruje:
• schopnost vyvíjet řešení základních a specifických problémů
• schopnost kontrolovat základní aplikace svařování a související odborné činnosti
• převzetí odpovědnosti za rozhodování v základní práci
• převzetí odpovědnosti za dohled nad úkoly svařování a souvisejícími pracovníky

ZDROJ: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=614