V 49. týdnu roku 2019 jsme pro objednatele GASCONTROL Stell s.r.o. zajišťovali a prováděli v součinnosti s našim technickým partnerem komplexní tepelné zpracování celkem 28 kusů ohybů 180° v rekondním čase provedení.

Součástí této zakázky byla přejímka dodaného materiálu s kontrolou potřebných dokladů před prováděním tepelného zpracování, nadefinování, kontrola a případná úprava parametrů pro proces Normalizačního žíhání spolu s následným popouštěním. Po provedení tepelného zpracování proběhla přejímka dne 9.2.2019 při dovozu tohoto materiálu do výrobních prostor objednatele spolu s kontrolou Protokolů od průběhu a procesu Tepelného zpracování včetně protokolů o měření tvrdosti na ohybech po ukončení všech tepelných procesů.

Veškeré inspekční přejímky včetně zodpovědnosti za správné technické provedení za European Welding Institute s.r.o. měl na starosti náš pracovník Ing. Radislav Poledník.

Nutno podotknout, že vše proběhlo velice rychle a hladce a zákazník byl velice spokojen.

A zde jsou uvedeny technické data zakázky:

Informace o žíhaném materiálu:
– 10 ks ohybů Ø 219,1 x 12,7 / 180° – viz dodaný rozměrový náčrtek (můžete se na něj podívat níže v galerii)
– 18 ks ohybů Ø 168,3 x 10,97 / 180° – viz dodaný rozměrový náčrtek (můžete se na něj podívat níže v galerii)
Značka oceli (Steel grade) – F5 podle ASTM A387 obdobné ekvivalenty pro informaci (similar equivalents for information) T5, P5, 12CrMo195, 17102.5.

Zvolený režim Tepelného zpracování: Normalizační žíhání + popouštění

Rychlost ohřevu pro zahájení normalizačního žíhání max. 150°C/hod

Teplota žíhání 920°C±10°C s výdrží na teplotě 20 min, poté ochlazování volně do teploty okolí

Rychlost ohřevu pro zahájení popouštění max. 150°C/hod

Teplota popouštění 720 – 740°C±20°C s výdrží na teplotě 120 min

Rychlost ochlazování max. 200°C/hod – od 300°C volně na vzduchu do teploty okolí

Výstupem z Tepelného zpracování pro finální přejímku ze strany objednatele byly následující dokumenty:

1) Protokol o Tepelném zpracování včetně grafického znázornění průběhu Tepelného zpracování

2) Protokol o měření tvrdosti max. 210÷217 HB po provedeném tepelném zpracování na každém ohybu ve vrcholu ohybu z vnější strany a na rovné části ohybu

Tímto nám dovolte, abychom Vám nabídli touto formou zajištění a provedení tepelného zpracování jakéhokoliv vašeho požadavku a typu výrobku. Neváhejte nás proto oslovit s poptávkou a my Vám ZDARMA VYPRACUJEME cenovou nabídku.

Pokud nemáte na vaši zakázku zpracován Technologický předpis pro Tepelné zpracování, tak Vám rovněž ZDARMA dle našich dlouholetých zkušeností z praxe navrhneme z našeho pohledu optimální teplotní režimy a formy tepelného zpracování vždy s ohledem na co nejvhodnější možný teplotní režim dle daného druhu materiálu.

 

Svařování a tepelnému zpracování zdar!

Tým European Welding Institute