Rozšíření kvalifikace o

Certifikát odbornosti

České komory autorizovaných inženýrů a techniků

 

Na začátku roku 2019 naši dva pracovníci jako autorizovaní inženýři v oboru TZS (Technologická zařízení staveb) získali za doložení své odbornosti a celoživotního vzdělávání certifikát odbornosti, který vydává ČKAIT.

Tento certifikát je pro Vás zárukou, že v oblasti realizace, projekce a odborného vedení staveb autorizovanými inženýry společnost European Welding Institute disponuje pracovníky, kteří mají zkušenosti i znalosti na velmi vysoké odborné úrovni a společnost se tak může pyšnit pracovníky s nejvyšší možnou kvalifikací z hlediska

stavebního zákona  č. 183/2006 Sb. .